Има ли консервант в кутията?

2021-10-07

Отговор: Разбира се, че не.

Дългосрочното качество на консервите се дължи главно на запечатаните контейнери и стриктната стерилизация. Всички консервирани храни трябва да бъдат „търговски стерилни“ преди да могат да бъдат продавани на пазара. Основният метод за осъществяване на търговска стерилизация е термична стерилизация, тоест храната в консервирания контейнер се нагрява до определена температура в стерилизиращия чайник и се затваря със затворен капак, за да се осъществи стерилизация или дезактивиране. В резултат на това самият процес на консервиране изисква асептично консервиране, така че не е необходимо да се разчита на консерванти за удължаване на срока на годност. Нитритите се добавят към месните консерви за поддържане на цвета и инхибиране на растежа на Clostridium botulinum. Не е консервант. Освен това в консервираните храни не трябва да се добавят нито консерванти, нито консерванти. Китайският национален стандарт, обикновените консерванти бензоена киселина и нейната натриева сол, сорбинова киселина и нейната калиева сол, глицериди на монокаприловата киселина и др., не се допускат да се добавят към консервирани храни.